Privacy statement Vereniging Antilliaans Netwerk

Dit is het privacy statement van Vereniging Antilliaans Netwerk hierna te noemen VAN.

VAN hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, geïnteresseerden en andere relaties. VAN acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens die u aan ons verschaft van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u lid wordt of als u alleen geïnteresseerd bent in onze activiteiten en/of van onze relaties, en hoe wij deze informatie gebruiken en voor welke doeleinden en hoe u uw gegevens kunt beheren.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Wanneer u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, informatie aanvraagt via de mail, zich inschrijft bij ons als nieuw lid of zich inschrijft voor onze mailinglijst, registreren wij deze persoonsgegevens van u.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden.

 • ledenregistratie (NAW, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres)
 • leden administratie
 • bijeenkomstondersteuning (presentielijsten)
 • mailings over VAN bijeenkomsten/aankondigingen/mededelingen en/of van onze relaties (via mailchimp of outlook)
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • om u te informeren over wijzigingen in VAN bijeenkomsten en/of van onze relaties

Inzien, corrigeren of verwijderen

Onze bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens over u bij ons bekend zijn. Ook kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen uit onze bestanden. U kunt in dit geval uw verzoek mailen naar info@antilliaansnetwerk.nl.

Wilt u geen email meer van ons ontvangen betreffende onze activiteiten en/of van onze relaties, dan kunt u gebruik maken van de afmeldingsmogelijkheid die is opgenomen in de voettekst van elke email die VAN verstuurt. Tevens bieden wij de mogelijkheid in de voettekst van elke email tot het muteren van uw persoonsgegevens en om uw mailings voorkeur te wijzigen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet met derden gedeeld.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze verklaring voldoen. Als u vragen heeft over dit privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@antilliaansnetwerk.nl