Foto: Shakira Tromp

Geschiedenis Vereniging Antilliaans Netwerk

Vereniging Antilliaans Netwerk is in 1986 ontstaan uit een vrienden eetclub (funchi - club) die onregelmatig bij elkaar kwam of culturele evenementen bezocht. Het leek iets te zijn, eigenlijk voor een kleinere groep en voor bepaalde tijd. Niets is minder waar.

In 1989 is de wens uitgesproken om van het eetclubje, een netwerkgroep te maken en gasten uit te nodigen om lezingen te geven en om verder inhoudelijk met elkaar te discussiëren. Vanaf 1990 zijn de eerste lezingen begonnen. In 1994 is dit initiatief geformaliseerd en Antilliaans Netwerk gaan heten. Het Antilliaans Netwerk bestond uit Antilliaanse en Arubaanse professionals die structureel elke 3e vrijdag van de maand bij elkaar kwamen. In 1995 werd er een bestuur gekozen.

Tijdens deze bijeenkomsten werden Antilliaanse vraagstukken besproken en werd informatie over de Antilliaanse en Arubaanse samenleving in Nederland en op de Nederlandse Antillen uitgewisseld. Omdat de groep belangstellenden voor deze bijeenkomsten in de loop der jaren steeds groeide, werd een meer geformaliseerde aanpak van deze bijeenkomsten noodzakelijk. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid dat op 24 november 2000 de Vereniging Antilliaans Netwerk is opgericht die ten doel heeft het opzetten van een netwerk van personen en organisaties met een Antilliaanse achtergrond en/of interesse in de (voormalige) Nederlandse Antillen. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door regelmatig bijeenkomsten te organiseren om Antilliaanse professionals en geïnteresseerden bijeen te brengen. Daarbij worden met name onderwerpen van algemeen maatschappelijke en culturele aard, of onderwerpen op het gebied van politiek, dienstverlening en bedrijfsleven in het algemeen besproken.

Ondertussen kunnen we constateren dat Vereniging Antilliaans Netwerk niet weg te denken is. Als platform en vereniging willen wij het andere verhaal van de Caraïbische Nederlanders vertellen, becommentariëren en ook bediscussiëren.

Doel

Volgens haar statuten heeft de Vereniging ten doel:

  • Het opzetten van een netwerk van personen en organisaties met een Antilliaanse achtergrond en/of interesse in de Nederlandse Antillen;

  • Het bevorderen van vriendschapsbanden tussen leden onderling;

  • Het organiseren van discussiebijeenkomsten tussen leden onderling en derden in Nederland en op de Nederlandse Antillen.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door regelmatig bijeenkomsten te organiseren om Antilliaanse professionals en anderen bijeen te brengen. Daarbij worden met name onderwerpen van algemeen maatschappelijke en culturele aard, of onderwerpen op het gebied van politiek, dienstverlening en bedrijfsleven in het algemeen besproken. Een overzicht van de komende activiteiten van de Vereniging vindt u in de agenda.

Lid worden

Een vereniging bestaat uiteraard uit haar leden. Indien u zich herkent in de doelgroep, kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, kunt u zich aanmelden door contact op te nemen via info@antilliaansnetwerk.nl.

Download inschrijfformulier

Contact

VAN mailinglist leden en geïnteresseerden

Click Link